Om norsk langbuelag

Foreningen (NL) ble stiftet av noen entusiaster i forrige århundre (1999) Foreningen er for alle, både bueskyttere og buebyggere, og formålet er følgende: Å avholde kurs i tradisjonelt buemakeri. Sette standarder for kvalitet og autentisitet Fremme regelmessig trening og konkurransetreff. (Norgesmesterskap) Styret består av følgende medlemmer:

  • Laila Merete Iversen, Styreleder
  • Tanja Langolf Tennefoss,Kasserer
  • Allan Bjerke Andersson, Styremedlem
  • Dag Sunde, Styremedlem
  • Bård Tennefoss, Styremedlem

HVORFOR PIL OG BUE?

Det er i alle fall to ting som forener folk: naturen og historien. Mye kunnskap har gått tapt opp gjennom tidene. Det å holde noen av disse tradisjonene ved like er for oss viktig. Mye må gjenoppdages ved praktisk utprøving se f. eks på buebygging. Bare en håndfull folk i Norge behersker en kunst som har vært viktig for hele menneskeheten i over 50 tusen år. Vi som prøver ut gamle metoder blir full av respekt for våre før-industrielle forfedre som måtte skaffe seg det de trengte ute i naturen. Har du tenkt på hvor mange produkter man egentlig kan få ut av et tre? Jo, mer vi forsker ut disse gamle metodene jo lettere blir det å stille kritiske spørsmålstegn ved mye av det nye.

NL-KONTAKTER

Norsk Langbuelag ønsker best mulig kontakt med sine medlemmer, og får å få til dette har vi startet arbeidet med å opprette NL-kontakter i våre fylker. For at kontaktene skal kunne gjøre sin jobb er de avhengig av medlemmenes E-postadresser. Er du usikker på om NL har din e-postadresse, kan du sende en mail til leder (at) norsklangbuelag.no NL-kontakten’s oppgaver:

  • Formidle aktiviteter relatert til historisk bueskyting til NL-medlemmer i sitt fylke.
  • Eks.: Buemakerkurs, historisk bueskyting på festivaler/markeder o.lign.
  • Eventuelt. Motivere til historiske bueskyttermiljøer hvor trening, konkurranser og buemaking kan finne sted.
Område: NL-KONTAKT: MOB. /E-POST:
Akershus (Follo-region) Håkon Rødfjell 91791776, hakon@rodfjell.no
Aust og Vest-Agder Lars Hoen 90870709, luseskjegg@gmail.com
Buskerud Lars Jensen 92027115
Sogn Bjørnar Burdahl 48038118, bjornar.burdahl@gmail.com
Oppland Allan Andersson 917 43 678, allan.b.andersson@gmail.com
Rogaland Jan Egil Nes jan.egil.nes@haugnett.no
Telemark Are Onstad 41297948, onstadare@gmail.com
Vestfold Bjørnar Hasle 97112923, bjo.ronn@gmail.com
Østfold Baard Tennefoss 92 68 58 98, baardte@gmail.com
Hedmark Laila Merethe Iversen 47326521

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.