REGLER FOR HISTORISK KLASSE

(Revidert februar 2015)

INTENSJONSBESKRIVELSE

Med Historisk Klasse menes alle verdens buetyper som man kan finne beskrevet i historien før 1900. Man skal ta hensyn til det historiske perspektiv i størst mulig grad, og de enkelte detaljer i krav til buer, piler og skyteteknikk skal forsøke å beskrive en konstruksjon og bruk som vi mener vil være i tråd med dette.

UTSTYR

BUEN
Buen skal være laget av naturmateriale med eller uten laminering. Kunststoffer som glassfiber tillates brukt i såkalte hornbuer og japanske Yumi. Ved lengdeskyting tillates ikke buer med kunststoffer. Ingen form for sikte eller andre merker som kan brukes til å sikte med tillates. Det tillates ikke brukt noen form for stabilisering eller kunstig tilført vekt på buen. Moderne lim og overflatebehandling kan benyttes.

PILHYLLE
Pilhylle på buer fra før 1900 er tilnærmet ikke-eksisterende. Pilen skal derfor hvile mot hånden som holder buen.

BUESTRENG
Alle materialer tillates brukt. Strengedempere og nokkpunkter er også tillatt.

PILER
Pilene skal være lagd av naturmaterialer. Moderne maling tillates til pynt og beskyttelse. Fjær kan være av hvilken som helst type naturfjær eller pergament. Plastnokker tillates ikke. Nokksurring av metall er tillatt. Pilspiss kan være av hvilket som helst materiale. Ingen vektbegrensing. Arrangøren kan sette begrensninger på pilspissens utforming. Vanligvis tillates ikke jaktspisser.

FINGERBESKYTTER
Hvilken som helst type fingerbeskytter av naturmateriale tillates. Tommelring og japansk skytehanske (yugake) tillates brukt. Tommelringer kan være av metall.
HISTORISK OVERDRAG
En anordning for historisk overdrag kan benyttes ved lengdeskyting og artilleriskyting, men den må dokumenteres til historiske kilder.
BEKLEDNING
Bekledningen skal være historisk etter beste evne og gjelder spesifikt for deltakelse i utendørs Norges Mesterskap i historisk bueskyting. For deltakelse i andre konkurranser er krav til bekledning opp til arrangøren og skal således annonseres på forhånd.

KLASSEINNDELING

 

PRESISJONSSKYTING:

– Herrer/senior (fra fylte 16 år)
– Damer/senior (fra fylte 16 år)
– Junior (13 år og ut året du er15 år)
– Mini (10 tom fylte12 år)
Forutsetning for denne klasseinndelingen er at minst 2 skyttere må stille til start i den aktuelle klasse.

Aldersgrensene:
Du må være fylt 10 år for å kunne delta i Historisk NM (dispensasjon kan gis), men for å bli Norgesmester må du ha fylt 13 år. Du er junior helt til den dagen du fyller 16. Du må kunne dokumentere din alder hvis det skulle oppstå tvil.

LENGDESKYTING:

Det konkurreres i 3 klasser uavhengig av alder og kjønn: Buer opp til 35 pund, buer opp til 50 pund og fri vektklasse.
Pilene som skal brukes kan være maksimalt 1 tomme lenger enn den trekklengden som buen skal trekkes til under målingen. (Det vil si: en bue som er 50 pund ved 27 tommers trekklengde, kan skytes med max. 28 tommer lange piler.) Trekklengden måles fra bunnen av pilens nokk og til buens rygg. (utsiden av grepet/ siden som vender vekk fra skytteren)
Skytterne må selv sørge for at buen og pilene blir målt og merket på målestasjonen før konkurransen. ( stasjonen vil være på plass både lørdag og søndag)
Deltakerne kan stille i kun 1 vektklasse, i tillegg til krigspilklasse. (standardpil)
Det er lovlig med historisk overdrag i lengde- og artilleriskyting.

KONKURRANSEFORMER

NL arrangerer årlige NM, både utendørs og innendørs. NM er et «Åpent norsk mesterskap», hvilket betyr at også utenlandske statsborgere kan vinne NM.

Beste norske klubb under innendørs NM – De tre beste skytterne fra hver klubb teller, beste sammenlagt vinner. Klubbnavn må være med i påmelding til stevnet. (Klubben kan opprettes ene og alene for dette formålet før NM og må ikke være en aktiv bueskytterklubb i hverdagen, eks. ”Vibekes venner”)

INNENDØRS NM

Ramme for ny NM-konkurranse:
En konkurranse hvor det skal skytes fra inntil 3 forskjellige avstander. Det skal benyttes blink hvor det kan scores 1- 2 og 3 poeng.

NM-PILEN

Deltakerene kårer Innendørs NM’s fineste pil. Kun piler som er benyttet under skytekonkurransen kan delta. Det er ikke lov med skjærende spisser.

UTENDØRS NM

NM presisjon skal bestå av minimum 3 «grener»:

  1. Historisk Runde som basis.
  2. Jaktløype.
  3. Langhold i en eller annen form (minimum 50 meter).

Senior herrer, damer og junior skyter fra samme avstand i alle grener.
NL’s vandreskjold følger vinneren av Historisk Runde (vinner skrives inn på skjoldets bakside). Den som vinner skjoldet for tredje gang beholder det til odel og eie.
NM lengde kåres ved lengdeskytingskonkurranse. Det kåres Norgesmestere i 3 felles vektklasser.
I tillegg under NM kåres “Beste Buemaker og Pilmaker” og “Historisk Bueskytter”.

PREMIERING UNDER NM.

Norsk Langbuelag premierer kun Norgesmesterne i hver klasse i de ulike grenene. Eventuell premiering utover dette er opp til arrangør.

HISTORISK RUNDE

Blinkene (stubbene/pålene) er 24cm bred, 60cm høy og minimum 12 cm tykke.
Det anbefales at blinkene skal stå med en avstand på 120 cm fra hverandre målt fra senter av “stubben”.
Avstandene det skytes fra er for junior og senior: 6 – 12 – 18 – 24 – 30 meter.
Mini-klassen skyter fra: 6 – 9 – 12 – 15 – 18 meter.
Det skytes 6 piler på hvert hold og gis ett poeng per treff. Vinner er den som etter endt antall runder er den med høyest poengsum. Poengsummene må skytes i konkurranser godkjent av NL for å gjelde.

HISTORISK BUESKYTTER

Det konkurreres i hvem som har mest mulig historisk riktig drakt og bue utstyr. Det står arrangør fritt å lage regler.

BESTE BUE- OG PILMAKER

Forbud mot glassfiber i buemakerkonkurransen. Fire klasser: laminert, heltre, barlind og hornbue. Det må stille minimum 3 buemakere i klassen for at det skal premieres. Hver buemaker kan stille med maksimalt 1 bue i hver klasse. Buene skal være oppstrenget under bedømmingen. Hver buemaker skal rangere de tre buene han/hun liker best i hver klasse og gi dem henholdsvis 3, 2 og 1 poeng. Buemakeren kan ikke gi poeng til egne buer. Publikum kan dele ut 1 poeng i hver klasse. Det skal ikke gis noen føringer til hvordan poengene skal gis.

Det er én klasse i pilmaker konkurransen, med identisk poenggivning som for buene.

LENGDESKYTING

Det skytes 2 omganger og 6 piler i hver omgang.
Skytterne får utdelt en merkepinne med deltakernummer, og må selv finne sin lengst skutte pil og påse at den blir målt. Etter første runde plukker man piler, men setter igjen en markørpil ved den pila som har gått lengst. Så skyter man runde to. Det skal etterstrebes å skyte på en så flat bane som mulig. Arrangørene bør på forhånd sette opp en gate med målepinner for hver 50 meter Oppmåling av skudd gjøres med 50 meter målebånd eller med laseravstandsmåler. For at resultater skal bli godkjente for adelskalenderen skal konkurransen være åpen for alle, annonsert på forhånd og ha to skyteledere som har deltatt i minst tre tilsvarende konkurranser før.

LENGDESKYTING “STANDARD PIL”

”Standard pil” representerer det eldste rekonstruksjonsforslaget til en engelsk krigspil. Den ble utviklet av Hugh Soar og Chris Boyton for nesten 20 år siden. Pila må ha identifikasjonsmerker eller skytterens initialer. Minimum vekt er 52 gram.

NOKK

Nokken skal være forsterket med en hornplate/-kile som er omtrent 5cm lang. Nokkens dybde anbefales å være omtrent 6mm dyp.

SKAFT
Ask anbefales for å oppnå minimumsvekten. Andre tresorter kan brukes. Minimum skaftdiameter ved spissen skal være 9,5mm. Minimum skaftlengde målt fra bunnen av nokken til pilspissen skal være 80cm.

STYREFJÆR
Styrefjærene kan være triangulære eller ha skjoldform. Bakkanten kan være naturlig eller skåret i en 90 graders vinkel. Spissen/hjørnet kan avrundes. Minimum lengde er 15,25cm. Minimum høyde er 1,9cm.

SPISS
Type 16 eller brynjebryter. Behøver ikke være håndsmidd.

LENGDESKYTING “WALISISK”

BUEN

Buen skal være en heltrebue, laget av ett stykke tre. Treet skal være av en art som er hjemmehørende i Europa. Dette betyr at barlind- og løvtrebuer vil konkurrere i samme klasse. Minimum buelengde skal være 183cm (72″) og den skal bøye sirkulært gjennom hele buen. Ingen form for grep eller fortykning i dette området er tillatt. Buen skal være tillerert til å tåle et trekk på 32» Alle deler av buen skal følge minimumsfoholdet 5/8. Det vil si at buens tykkelse ikke på noe sted er mindre enn 5/8 av buens bredde på tilsvarende plass. Buken skal ikke være flat, men avrundet. Maksimal dravekt i klassen skal være 50kg/110#. Buer kan ha nokker laget i treverket, eller av horn fra ku/okse eller gevir. Ingen form for svarte horn fra vannbøffel eller syntetiske materialer tillates brukt som nokker. Nokker av horn/gevir skal være sidenokker (kun spor på den ene siden). Andre former for samtidige nokkspor tillates brukt, men ingen form for viktoriansk nokk tillates.

STRENG

Alle strenger skal være flamske strenger med løkke i den ene enden og tømmerstikk i den andre. Alle former for materialer tillatestillates, men bruker skytteren en naturfiberstreng gis en bonus på 9m på resultatene.

PILER

Skaftet skal være laget av en tresort som er hjemmehørende i Europa. Alle piler skal ha en krigsspiss av typen Museum of London type 10 short bodkin. Lengden på pila skal være 76,2-81,3cm (30/32″) Lengden av pila måles fra bunnen av nokken til der spissen er smalest mellom falen og hodet. Foran dette punktet kan pila maksimalt være 2,5cm (1″). Skaftet skal ikke noe sted være tynnere enn 9,5mm (3/8″) eller tykkere enn 11mm (7/16″). Skaft kan være parallele, tynnet i tuppen og bakenden , eller bare i bakenden. Baktung profil tillates ikke. Minimum vekt på pila er 52g. Fjærene skal være minimum 17,8mm (7″) lange og minimum 12,7mm (1/2″) høye. Disse skal være klippet trekantete (se regelverket for Standard Arrow for hvilke former som er tillate). Alle fjær skal være fra gås, svane eller andre fugler man hadde tilgang på i Europa i 13. og 14 århundre. Hornkile på 5cm lengde i nokken er tillatt, men ikke påkrevd. Samme materialkrav som hornnokken på buen. Alle fjær skal surres med en naturtråd med tetthet på minimum 6mm avstand (4 per tomme)

GENERELLE KONKURANSEREGLER 

Alle piler skal kontrolleres mot spesifikasjonene før skyting. Vinnerbuen skal veies etter skyting. Skyteleder kan når som helst kreve å veie andre buer hvis det er mistanke om feil trekkvekt. Det bør lages matchende sett på seks like piler beregnet på all slags bruk. Skytelederen trekker to tilfeldige av disse som da skal brukes i konkurransen. Har skytteren derimot ikke laget seks piler, skal skytteren levere inn pilene til skytelederen som gir to tilfeldige tilbake.Disse skal brukes i konkurransen.

LENGDESKYTING “NORSK JAKTPIL”

SKAFT OG PILLENGDE

Skaftet skal være av bjørk eller furu og ha «fiskefasong» – tynnest foran og like før nokken – og svelle litt ut i ett plan (A-skaft) eller til en knott (B-skaft) . Som skafttypene A og B i Farbregds bok ‘Pilefunn fra Oppdalsfjella’ 1972. Denne ligger tilgjengelig som .pdf på nettet. Det er satt et minstemål på 7,5 mm diameter på pilas tykkeste punkt. Pila skal måle mellom 660 og 720 mm fra bunnen av nokkhakket til fremre kant av neveren som skal dekke innskjeftingssurringen. Fremkant av never er også maksimal trekklengde. Dette er for å kunne inkludere en rik variasjon av historiske spisser uten at det går ut over sikkerheten. Innskjeftingen kan være svak og potensielt skade skytter eller andre og vi vil med dette unngå at piler trekkes lenger enn innskjeftingen.

FJÆR

Tre eller fire styrefjær med minst 10 cm fjærstamme skal være festet på pila. Minimum høyde på fjær 10 mm foran og 15 mm bak, eventuelt 15 foran og 10 bak. Det kan benyttes konveks eller rett kutting, eventuelt naturlig fasong så lenge minimumsmålene overholdes. Bakkanten skal være naturlig skrå. På firefjærs piler tillates avrundet bakkant som på pilene fra Storgrovbrean og Trollsteinhøe, men min 15 mm høyde før avrunding og maks radius 10 mm. Fjærene skal surres til skaftet med minst 30 viklinger på 10 cm. Kalkunfjær tillatt, men naturlig farge på fjær.

TREKKVEKT

Trekkvekt på buer er begrenset til 70 pund på 28’’ trekk. Buer opp til 50# på 28’’ skal skyte med piler som veier minst 35 gram. Deretter ganger man trekkvekta på 28’’ med en faktor på 0,7. Eksempel: Bue med 60’’ trekkvekt: 60 x 0,7 = 42 – altså må pila veie minst 42 gram for denne buen. Har man en bue som skal måles på 26’’ så skal heller ikke trekklengden være mer enn dette.

SPISS

Skal være en jaktspiss med flat eller spiss tange. Ikke fal/hylse. Kan være av flint, skifer, skjell, bein, gevir eller flattjern som formes til hvis man ikke kjøper smidde spisser. Minimumsbredde 18 mm, spisser som ikke ser ut som norsk, funnbasert jaktspiss blir underkjent. Rundt innskjeftingen skal skaftet forsterkes med surring av valgfritt materiale. Det oppfordres til å bruke naturmateriale. Surringen skal dekkes med never. Unntak er skjellpiler som er innbakt i bek.

BUER

De som ikke lager buer selv skal kunne bruke blinkbua si til klassen. Det er ikke tillatt med hornbuer eller såkalte rytterbuer med glassfiber eller ‘biokompositt’. Det oppfordres til å bruke tidstypiske buedesign. 

 

ANDRE KONKURRANSEFORMER:

SKYT OG DØ

Alle skyttere skyter 1 pil hver mot blinken. De som bommer, samt dårligste pil, går ut. Skytterlinja flyttes to lange skritt bakover. Alle gjenværende skyttere skyter 1 pil. Og slik fortsetter det til en skytter (vinneren) gjenstår. Hvis det er to/flere skyttere i siste runde og alle går ut, flyttes skytterlinja bakover og de skyter på nytt. Dette gjentas til kun en skytter er igjen. Alternativt kan konkurransene gjennomføres med gradert system og flere piler. Dårligste resultat går ut.

HURTIGSKYTING

Skytterne stiller seg opp med pil på streng men ikke spent bue. Ved start er det om å gjøre å skyte og treffe med flest mulig piler innen den tilmålte tid, for eksempel 30 sekunder. Det ropes ”start” og ”stopp” for at skytterne tydelig skal vite når de skal begynne og avslutte. Piler som slippes etter slutt ropet gjelder ikke. Avstand og blink bestemmes av arrangøren. Som standard skytes det mot 60cm sirkulær bllink på 12 meter avstand.

ARTILLERISKYTING

Det skytes mot tre påler som er plassert ved 70, 140 og 210meter. Det er valgfritt hvilken påle man ønsker å skyte mot. Det gir fordel å skyte mot pålene på lengst avstand. Man får poeng etter hvor nær pålene man treffer. Poeng givende sirkler rundt pålene er som følger (oppgitt som diameter på sirkler):
50m (junior) 10m – 3 poeng 5m – 7 poeng 2m – 12 poeng
70m 10m – 3 poeng 5m – 7 poeng 2m – 12 poeng
140m 24m – 3 poeng 12m – 7 poeng 6m – 12 poeng
210m 40m – 3 poeng 20m – 7 poeng 10m – 12 poeng
Sirklene er ikke markert rundt pålene, men måles i etterkant av skytinga med et tau ut fra pålene der avstandene er satt ut som knuter. Hver skytter skyter 6 piler. Samtlige piler telles ved poengtelling. Pilene må være markert med navn eller annet merke som gjør det mulig å gjenkjenne dem.

SKYTETEKNIKK

Buen skal skytes med én hånd på grepet og én hånd på strengen. Fingersetting på strengen skal være slik at minst en finger er i kontakt med pilens nokk.

DOMMER

Dommer skal foreta teknisk kontroll ved alle konkurranser.

SIKKERHET

1. Buen er et farlig våpen, det kan være dødelig å bli truffet av en pil.
2. Ved NL samlinger skal det utnevnes en ansvarlig skyteleder.
3. Buen kan kun trekkes opp på anvist organisert skytelinje, og skytes i anvist retning.
4. Det skytes kun ved avtalt signal fra skyteleder.
5. Historisk bueskyting er vanskeligere enn skyting med moderne utstyr, således må arrangører av stevner ta rimelig hensyn til dette.
Avstanden må nøye vurderes der det er mye publikum tilstede.
6. NL er ikke ansvarlig for eventuelle uhell.
7. Bueskyting skal ikke forekomme i beruset tilstand.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.