Det er med tungt hjerte jeg skriver dette innlegget..

Bjørnar Hasle har trukket seg som leder av Norsk Langbuelag med umiddelbar virkning, av personlige grunner.

Dette er et stort tap for NL, men vi må bare respektere Bjørnars avgjørelse, og forsøke å føre hans engasjement og innsats videre.

I kraft av vararepresentant i styret i NL vil jeg, Dag Sunde, overta som leder frem til årsmøtet i mars 2023.

Dette vil også si at det er valg på ny formann i styret på kommende årsmøte.
Forslag sendes til valgkomitéens medlemmer i god tid før årsmøtet.

Valgkommiteen består av:
Are Onstad: +4741297948
Per Onsrud: +4740414091

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.