Skema for registrering: https://forms.gle/H29uGP551aqhKFgD9

Husk å trykke på «send» når du er ferdig med alle svar. Det vil komme opp en bekreftelse.

INVITASJON TIL INNE NM 2024

LØRDAG 2. MARS 2024 I MOSS BUESKYTTERHALL

Fremmøte 10.00

Utstyrskontroll 10.30

Konkurransen starter 11.00

Konkurranseform:

 • Historisk trippelrunde: 12 – 15 – 18 m. 3 piler pr serie. 60×60 blink med 3 poengsoner; 1, 2 og 3 poeng. Totalt 63 piler. Vi tillater ikke skjærende spiss.
 • NM- pilen; den må ha vært brukt i konkurransen
 • Beste lokale forening; de tre beste skytterne fra hver forening teller og beste sammenlagt vinner. Foreningsnavn må stå i påmeldingen, det trenger ikke være et aktivt lag/ klubb, foreningen kan være sammensatt for anledningen.

Stevneavgifter:

 • NL-medlemmer 150,- Ikke-medlem 300,- Junior 100,-
 • Overnatting i lokalet 50,- pr natt
 • Festmåltid 250,-

Ta med eget drikke, gi beskjed om evnt matintoleranser/allergier ved påmelding

Det er mulighet for å betale med kontanter, kort og Vipps i kiosken.

Påmelding via skjema på facebook, bueforum eller hjemmesiden.

VELKOMMEN

Innkalling til årsmøte i Norsk Langbuelag 2024

Lørdag 2. mars etter NM- konkurransen

Moss bueskyttehall kl. 1600

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Budsjett
 6. Fastsette kontingent
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet, forslag sendes til leder@langbue.no

Kun medlemmer som har betalt kontingent for 2024 har stemmerett og kan velges til verv i NL

Årsmøtefest/ festmåltid etter årsmøtet

VELKOMMEN

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.