Bjørnar trekker seg som formann

Det er med tungt hjerte jeg skriver dette innlegget..

Bjørnar Hasle har trukket seg som leder av Norsk Langbuelag med umiddelbar virkning, av personlige grunner.

Dette er et stort tap for NL, men vi må bare respektere Bjørnars avgjørelse, og forsøke å føre hans engasjement og innsats videre.

I kraft av vararepresentant i styret i NL vil jeg, Dag Sunde, overta som leder frem til årsmøtet i mars 2023.

Dette vil også si at det er valg på ny formann i styret på kommende årsmøte.
Forslag sendes til valgkomitéens medlemmer i god tid før årsmøtet.

Valgkommiteen består av:
Are Onstad: +4741297948
Per Onsrud: +4740414091

Invitasjon Lengde NM 2022

Program for uteNM lengde 2022

Dato: 16.09.-18.09.2022

Sted: Søndre Ramnes Gård på Re i Vestfold.

Sett GPS på Ramnes Kirke, så kommer du så og si til døra. Ta av fra Ramnesveien der det er skiltet Gårdsbutikk.

Påmeldingsavgift 150,-

Fredag er ankomstdag og vi har ikke lagt opp til noe spesielt program denne dagen. Det er rikelig med plass til telt, og vi skiller ikke mellom historisk leir og plastcamp på dette arrangementet.

Litt praktisk info. Ta med noe å sitte på, et bord og egen mat og drikke. Ta gjerne med bålpanne så er vi helt sikre. Jeg regner med at vi kan kjøpe ved av vertsskapet slik som tidligere. Kommer tilbake med detaljer så fort som mulig.

Vi leier inn et toalett. Alle bidrar med sitt slik at vi lager et festmåltid på lørdagskvelden slik som på Veien under presisjonsNM.

Det er draktkrav under arrangementet.

Lørdag er selve konkurransedagen.

Utstyrskontroll kl 11 00.

Konkurransene i lengde starter kl 12 00.

Vi skyter flightklassene opp til 35 pund

35-50 pund

Over 50 pund

Samt krigspilklassene Standard pil, Westminster pil og Lyweerye pil.

Vi skyter også de norske klassene Norsk jaktpil og Norsk broddpil.

Se regelverket i et av de siste Toxofil hvor Lars Hoen grundig har skrevet om klassene. Utover det så henviser jeg til Norsklangbuelag.No og Warbow Wales sin hjemmeside.

Vi skyter 3 runder.

Vi skyter en American Round kl 15 00 på 40-50 og 60 yard. Blinken er en 120 cm Fitaskive på tilhørende halmblink.

Premieutdeling og festmåltid kl 18 00.

Søndag:

Litt uhøytidelig lengdeskyting og en uoffisiell american Round for de som måtte ønske det.

Slaget på Re med tilhørende NM er et rolig og avslappet arrangement. Møt opp og nyt det herlig laaaaaaaaaange lengdejordet vårt. Vel møtt.

På vegne av THB og NL

Bjørnar Hasle

Invitasjon Ute NM 2022 på Veien Kulturminnepark

Først må jeg beklage at den blir lagt ut så sent her på hjemmesiden til Norsk langbuelag. Jeg har nylig fått tilgang , men 0 erfaring med slike sider. Mvh Rene Ramminger

Fredag 26. – søndag 28. August.

Velkommen til uteNM på Veien. Her kommer litt praktisk info.

Fredagen er en dag uten opplegg. Vi ankommer og rigger leir. Ikke noe stress.

Litt om stedet:

Div info:

Biler kan kjøre inn til teltområdet for lessing utenom museets åpningstid (11-16), men skal ut av området igjen fortest mulig. Vi ser helst at deltagere parkerer på Veienmarka ungdomsskole på andre siden av veien, slik at museets parkeringsplass er ledig til besøkende. Det er kort vei å gå gjennom parken mellom teltleiren og skolen.

Konkurransene
Lørdag
Historisk runde presisjon 6m, 12m, 18m, 24m, 30m.
Langhold (50 m)
Jaktløype (10 dyr) forskjellige avstander/situasjoner med 3D dyr

Søndag: Uformelle konkurranser

Vi deler oss i grupper og skyter parallelt på de tre delkonkurransene lørdag. Husk å ta med nok piler. En god kulepenn er også lurt å medbringe pluss en tusj til merking av piler.
Det er ikke lov å nyte alkohol under konkurransene.

Tidsplan (ikke skrevet i stein)

Lørdag:

 • Opptil kl.10.00 kan folk komme til sekretariat/Rene for påmelding til NM og få en ark til resultat føring. Den leveres etter siste konkurranse umiddelbart til Rene(sekretariat), som skal føre resultater.
 • 10.00 utstyrskontroll ved Langhus/historisk Leir, Dag Sunde gjennomfører den
 • 10.30 generell informasjon angående gjennomføring. Gruppelederne samler sine grupper.
 • 11.00 – 12.30 øvelse 1
 • 12.30 – 14.00 øvelse 2
 • 14.00 – 15.00 pause
 • 15.00 – 16.30 øvelse 3
 • Deretter blir alle lister levert av gruppelederne til sekretariat/Rene
 • 17.00 – 19.00 buemaker og pilmakerkonkuranse, sosialt samvær
 • 19.00 – 19.30 Premieutdeling
 • 20.00 –  😊    Festmiddag og sosial samvær

Søndag:

 • 10.30 oppmøte ved Langhus, litt info om hva vi skal finne på, ha med utstyr/pil og bue 😉
 • 11.00 – 15.00 morsomme skyteøvelse til underholdning for både skytterne og publikum
 • 15.00 NM avsluttes


Bue- og pilmakerkonkurranse

Man kan stille med en bue i hver av de fire bueklassene og en pil i pilklassen. Helved, barlind, laminat, hornbue og pil. Bue og pil må være laget av deltager.

Årets historiske bueskytter

Deltakere i ute-NM må stille i historisk drakt iht. NLs regler

NL har noen ønsker om at draktkravet er i samsvar med hva slags antrekk skytterne stiller i. NL er en historisk forening og vi ønsker derfor at skytterne forstår kleskodene. Styr unna Fantasy, Ringenes Herre og andre herrer. Er du i tvil om hvordan vi definerer en historisk drakt så ta kontakt med arrangementkomiteen i god tid.

Regelverk
https://www.norsklangbuelag.no/regler/


Påmelding
Påmelding på epost til leder@langbue.no
Vi trenger følgende opplysninger:
• Navn på deltakere.
• Alder og kjønn.
• Antall buer og piler til bue- og pilmakerkonkurransen.

Overnatting.

Vi skiller historiske og moderne telt i hver sin leir – så langt det er praktisk mulig. Historiske telt plasseres ved langhuset og vil inngå i et slags historisk miljø, mens de moderne teltene blir plassert i “hagen” litt bortenfor, omringet av en hekk. Det er under 100m meters avstand mellom de to teltområdene. Teltleirene skal holdes ryddige uten forsøpling. Alle telt må ha eget brannslukningsapparat!

Museumsområdet er offentlig tilgjengelig park og hyppig benyttet av hundeeiere og andre turgåere, tilnærmet hele døgnet. Vi er lite plaget med tyveri og hærverk, men vær obs på at teltleirene ikke blir bevoktet ut over hva dere selv organiserer.

Mat og bespisning.

De som er avhengige av å ha nedkjølte matvarer får benytte kjølerommet i langhuset. For å unngå kaos på kjøla er det anbefalt å ha maten i bokser eller poser som er tydelig merket med navn. Det vil (etter avtale) være mulig å trekke strøm ut av langhuset til f.eks. CPAP o.l.

Til åpen ild skal det benyttes bålpanner med god avstand til telt, hus og trær. Vi tar forbehold om at det kan bli bålforbud ved skogbrannfare. I så fall vil museet tilrettelegge for at felles mat kan tilberedes på kjøkkenet.

Vi satser på et annerledes festmåltid på dette NM. Deltagerne kan tilberede sitt eget festmåltid på store bålpanner på utsiden av langhuset. Dette var en praksis ved tidligere

NM, så det er gode grunner til å vende tilbake til dette konsept innimellom. Det vil uansett bli sosialt på utsiden, da den historiske leiren vil bli veldig konsentrert og oversiktelig.

Sanitær

I langhuset er det moderne toaletter som er tilgjengelige for deltagerne døgnet rundt fra fredagen.

Oppførsel

Vi regner med at NLs medlemmer generelt er trivelige folk som er vennlige overfor både museets gjester og turgåere, uten at vi trenger å lage noen regler om det. 🙂 Vi må likevel be deltagerne utvise noe måtehold med alkohol da dårlig og plagsom oppførsel vil ha negativ innvirkning på museets omdømme. Ølbokser og vinflasker skal holdes skjult så langt det lar seg gjøre, og tomgods skal ikke synes. Vi forbeholder oss retten til å bortvise personer som ikke kan oppføre seg.

Innbetaling:

Innbetaling til konto 0538 08 94329 eller VIPPS #510701
Husk å merke betalingen med uteNM2022 Presisjon. Oppgi fullt navn, alder og kjønn på alle som skal delta.

Priser:
Junior NL kr 200,-
Senior, NL kr 300,-

Junior ikke medlem 500,-
Senior, ikke medlem kr 600,-

Velkommen.


Kontaktperson Bjørnar Hasle

Leder@langbue.no

97 11 29 23

Ved spørsmål er det Laila ( hun med gipsfot :p) og Rene Ramminger dem du kan spør. Du vil finne oss mest i historisk leir eller ved sekretariat.

Under ligger det en ovesiktskart med generell informasjon.

velkommen

Invitasjon til inne NM 2022 og årsmøte

Lørdag 5. mars 2022 i Moss bueskytterhall

Fremmøte 10 00.

Utstyrskontroll: 10 30

Konkurransen starter 11 00

Konkurranseform: Historisk trippel runde.12-15-18 m.3 piler pr serie.60×60 blink med 3 poengsoner som gir mulighet for 1, 2 og 3 poeng.Totalt 63 piler.Det tillates ikke skjærende spiss.

Vi kårer NM pilen og den må være brukt under konkurransen.Vi kårer også den beste lokale forening. De tre beste skytterne fra hver forening teller og beste sammenlagt vinner. Foreningsnavn må være med i påmelding til stevnet. Det kan lages en forening der og da av de som måtte føle tilhørighet med hverandre. Det må ikke være et aktivt lag fra en aktiv bueskytterklubb.

Den uhøytidelige fredagsskytingen har kommet for å bli. Overraskelser og hyggelige premier venter.

Stevneavgift:NL medlemmer 150,-Ikke medlem 300,-Junior 100,-Overnatting 50,- pr natt (med forbehold om prisendringer)Festmåltid: 250,-Det er mulighet for å betale med kort og Vipps.Ta for sikkerhets skyld med kontanter for kiosken.Kiosken betjenes også denne gangen av NL.

Påmelding innen 28. Februar til Bjørnar Hasle. leder@langbue.noNB. Ikke bruk sms eller messenger, eller facebook.Merk påmeldingen med Stevne, overnatting og årsfest.

Årsmøtet går av stabelen lørdag 5. mars etter NM konkurransen.Ca 16 00.Sted: Moss bueskytterhall.

Årsmøtesaker.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av ordstyrer og referent.

3. Behandle årsberetning.

4. Regnskap.

5. Budsjett.

6. Fastsette kontingent.

7. Innkomne forslag.

8. Valg.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende SENEST 14 dager før årsmøtet. Vennligst send forslag til Bjørnar Hasle på e-post leder@langbue.noKun medlemmer som har betalt kontingent for 2022 har stemmerett, og kan velges til verv i Norsk Langbuelag.

Vi drar i gang en årsfest etter årsmøtet og prisen er 250,- (Med forbehold om endring) Ta med det du ønsker av drikke.Si fra hvis du har allergi eller matintoleranse som kan ha betydning.

NM 2021

Fra jaktløypa

Værgudene var med oss og vi hadde en flott helg på Hadeland folkemuseum. En stor takk til kjøkkengjengen fra de norske Frilansene som lagde et uforglemmelig måltid på lørdagskvelden. Resultatene ligger under resulater her på siden.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.